Entomed er et spesialistfirma innen øre-nese-hals og med omfattende distribusjon av agenturprodukter. Entomed tilbyr et nærmest komplett sortiment av ØNH produkter for sykehus, spesialistlegekontorer, legekontorer, bedriftshelsetjenester, helsestasjoner, skoler og industri .

Vi har også et konsept for overvåkning og måling av skadelige lydnivåer.

Entomed driver en utstrakt kursvirksomhet for alle som arbeider innen øre-nese-hals sektoren.

 • SA 202 Automatisk Audiometer

  SA 202 Automatisk Audiometer

 • Husk kurs i audiometri 24. oktober 2017!!

  Husk kurs i audiometri 24. oktober 2017!!

 • EarPopper

  EarPopper

 • Sibelmed Hørselboks

  Sibelmed Hørselboks

 • GSI 39

  GSI 39

 • SA 202 Automatisk Audiometer
 • Husk kurs i audiometri 24. oktober 2017!!
 • EarPopper
 • Sibelmed Hørselboks
 • GSI 39