Om oss

Velkommen til Entomed Norge AS

Entomed er et spesialistfirma innen øre-nese-hals og med omfattende distribusjon av agenturprodukter. Entomed tilbyr et nærmest komplett sortiment av ØNH produkter for sykehus, spesialistlegekontorer, legekontorer, bedriftshelsetjenester, helsestasjoner, skoler og industri .

Vi har også et konsept for overvåkning og måling av skadelige lydnivåer.

Entomed driver en utstrakt kursvirksomhet for alle som arbeider innen øre-nese-hals sektoren.

Leverandører

Våre partnere